ตัวอย่างภาพหน้าชื่อในบัญชี Paypal

ลูกที่สามารถเลือกแค็ปหน้าจอ บัญชี Paypal เพื่อส่งข้อมูลแบบใดก็ได้ สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของลูกค้า โดยชื่อผู้ใช้งานจะต้องตรงกับ สมุดบัญชีที่ใช้รับเงินจากทางร้าน และตรงกับบัตรประชาชน ทั้งหมด

ตัวอย่างภาพหน้า ชื่อผู้ใช้งานบัญชี Paypal ผ่านแอพลิเคชั่น

ตัวอย่างภาพหน้า ชื่อผู้ใช้งาน Paypal ผ่านแอพลิเคชั่น
ตัวอย่างภาพหน้า ชื่อผู้ใช้งาน Paypal ผ่านแอพลิเคชั่น

ตัวอย่างภาพหน้าชื่อบัญชี Paypal ผ่านเว็ปไซด

ตัวอย่างภาพหน้าชื่อ Paypal ผ่านเว็ปไซด
ตัวอย่างภาพหน้าชื่อ Paypal ผ่านเว็ปไซด

ลูกค้า Paykalken สามารถเลือกแนปไฟล์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

Paykalken ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ แลกเงิน Paypal และ เติมเงิน Paypal กับเราเสมอมา

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
Messenger